- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | Βιολογικά Σύκα Κύμης | Organic Fig Products | Kymi, Greece

η μοναδική διαδικασία

Τα Ξηρά Σύκα Κύμης είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, μεταξύ των πρώτων που πιστοποιήθηκαν με σήμα ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για τη γεωγραφική ζώνη καλλιέργειας των δέντρων όσο και για τη μοναδική διαδικασία επεξεργασίας.

© 2020 by ASKADA farm. All rights reserved. Kymi | Euboea | Greece info@askada.farm